✦ Онлайн дэлгүүр/Каталог сайт

Онлайн дэлгүүр, худалдааны сайтыг онлайн төлбөр тооцооны Qpay системтэй холбон бараа, бүтээгдэхүүн, үнэ, тайлбар зэрэг мэдээллээ хялбархан аргаар нэмж оруулах, засварлах шинэчлэх боломжтойгоор вэбсайтыг хийж өгнө.