✦ Онлайн сургалтын платформын өргөтгөл

Хэрэв сургалтын платформд суралцагчдын тоо цөөдөж байвал суралцагчийн талбарын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ өртгөтгөлөөр 5 хүртэлх суралцагчаар нэмэгдүүлнэ. Цаашид суралцагчийн тоог 5, 5-аар хэдэн ч удаа хязгааргүйгээр нэмж болно.