• Сургалт хөгжилдөө анхаардаг байгууллага бүрт энэхүү онлайн сургалтын платформыг санал болгож байна. Манай ямар нэг багцын гишүүн бус байгууллага, сургалт хийдэг хувь хүн багш зөвлөхүүд энэхүү багцыг авахад нээлттэй. Багцын үнэ: 3'300'000 төг/жилд
  • Багцад 20 суралцагчийн талбартай онлайн сургалтын сайт багтсан.
  • Багцыг өргөтгөж 5, 5 суралцагчаар хязгааргүй нэмэх боломжтой.

Онлайн сургалтын платформ ◢

20 суралцагчийн талбартай онлайн сургалтын платформыг танай байгууллагад тохируулан хийж өгнө. Байгууллагын дотоод сургалтын сайтдаа өөрсдийн дотоод хичээл курсуудээ нэмж оруулах, хэрэглэгчээ хэлтэс албадаар нь зохион байгуулах, 20 суралцагчаа өөрчилж бүртгэх, суралцагчдын үзэлтийн тайланг гаргах зэргээр удирдан зохион байгуулах боломжтой. Байгууллагад удирдах эрхийг хүлээлгэн өгч сургалтыг хийнэ.

Бизнес цэнэг вэбинар ◢

Байгууллагад болон хувь хэрэглэгчид зориулан бүтээсэн онлайн сургалтын платформдоо БИЗНЕС ЦЭНЭГ вэбинар сургалтынхаа бүх бичлэг, оролцох эрхийг суулган өгнө. Бизнес цэнэг вэбинарын санд маркетинг, менежмент, хүний нөөц, санхүү зэрэг төрөл бүрийн чиглэлийн 80 гаруй вэбинар сургалтууд байршсан байна. Цаашид зарлагдах вэбинарууд тухай бүртээ нэмэгдэн орно.
LMS багцын өргөтгөл

LMS багцаа 5 суралцагчаар өргөтгөж болно. Цаашид суралцагчаа дахин нэмэх шаардлагатай бол 5, 5-аар хэдэн ч удаа өргөтгөж болно.

Онлайн сургалтын платформын өргөтгөл ◢

Онлайн сургалтын платформд суралцагчдын тоо цөөдөж байвал суралцагчийн талбарын тоог нэмэх боломжтой. Энэ өртгөтгөлөөр 5 хүртэлх суралцагчаар нэмэгдүүлнэ. Үнэ 550 мян.төг/жилд


Урамшуулал

LMS багцын хэрэглэгчид сургалтын талбартаа өөрийн домэйн нэрийг холбох боломжтой бөгөөд энэ үйлчилгээг бид урамшуулал болгон өгч байна.

Домэйн нэр + Бизнес и-мэйл ◢

Онлайн сургалтын талбартаа өөрсдийн домэйн нэрээ холбож болно. MN домэйн нэр, 2 ширхэг бизнес имэйлийг Датаком компанид шинээр бүртгүүлж, эхний 1 жилдээ үнэ төлбөргүй ашиглах эрх бүхий купоныг LMS багцын хэрэглэгчиддээ олгоно.