✦ ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БАГЦ

Манай багцад - Академийн долоо хоног бүрийн онлайн вэбинарт нэмэлт ТӨЛБӨРГҮЙГЭЭР оролцож, манай БҮХ вэбинарын видео бичлэгийн санг хүссэн үедээ, чөлөөтэй үзэж, номын хураангуй, нэмэлт материалуудыг хүлээн авч, төрөл бүрийн вэб апп-уудыг сарын ТӨЛБӨРГҮЙГЭЭР ашиглаж, Академийн сошиал сүлжээнд оролцож явах боломжууд багтсан. Багцын үнэ - 440 мян.төг/жилд.