✦ Berrycast Pro

Ашиглахад хүндрэлтэй программ эсвэл дэлгэцэнд байгаа зүйлсийг бусдад тайлбарлах, зааж сургахад төвөгтэй байдаг. Үүнийг шийдэх хялбар арга бол дэлгэцэн дээр хийж буй үйлдлээ бичлэг хийгээд тайлбарлах явдал юм. Ийм дэлгэцийн бичлэг хийдэг (screen record) Berrycast нь дэлгэцэн дээр хийж буй бүх үйлдлийг бичиж авах давхар тайлбар оруулах боломжтой, ашиглахад маш хялбар энгийн программ юм. Berrycast нь ажлын болон сургалтын видео заавар, танилцуулга бэлтгэж түгээхэд тохиромжтой бөгөөд орчин үеийн ажил хэрэгч хүн бүрт хэрэгтэй программ юм.