✦ Webstarts - Вэб бүтээгч

Та болон танай компани өөрийн вэбсайттай болж амжаагүй байвал энэхүү өргөтгөл танд тохирно. Энэ өргөтгөлийн үйлчилгээг авснаар 10 хүртэл хуудастай танилцуулга вэб сайтыг тань бид бүтээж өгөх юм. Эхний удаад вэбсайтыг бид хийн өгч, вэбсайтаа хэрхэн шинэчлэх, засварлах талаар Академийн зүгээс сургалтыг өгнө. Вэб хийх үйлчилгээг нэг удаагийн төлбөртэйгөөр хийх бөгөөд хойшид гишүүний багц идэвхтэй байх хугацаанд вэб бүтээгч программыг үнэ төлбөргүйгээр хэрэглэнэ.