Хичээлийн агуулга

  • 1

    Бизнесээ интернэтэд байршуулж, брэндээ сурталчлах нь - Лектор Ц.Анхзаяа

    • Хичээлийн агуулга

    • Багшийн танилцуулга

    • Хэрэглэгчид тасралтгүй үйлчлэх онлайн үйлчилгээний цогц шийдэл вэбинар сургалт