Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.02.22 Амьдралын зорилгодоо хүрэх стратеги зураглалаа гаргах арга зам - Лектор Д.Цэцэнбилэг

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Амьдралын зорилгодоо хүрэх стратеги зураглалаа гаргах арга зам вэбинар