Хичээлийн агуулга

  • 1

    Цагийн менежмент, цаг төлөвлөх аргууд

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Цагийн менежмент, цаг төлөвлөх аргууд вэбинар