Хичээлийн агуулга

  • 1

    2021.09.28 Ажилтны карьер хөгжил, сэдэлжүүлэлтийн аргууд - Г.Батханд

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Ажилтны карьер хөгжил, сэдэлжүүлэлтийн аргууд вэбинар хичээл