Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.01.25. Дадал зуршлаа удирдан өөрийгөө хөгжүүлэх нь - Д.Наранцэцэг

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Дадал зуршлаа удирдан өөрийгөө хөгжүүлэх нь вэбинар