Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.05.03. Удирдах ажилтны түлхүүр ур чадварууд - П.Гандолгор

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Удирдах ажилтны түлхүүр ур чадварууд вэбинар