Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.05.10. Бусдад нөлөөлөх ур чадвараа хөгжүүлэхүй - Ц.Оюунжаргал

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Бусдад нөлөөлөх ур чадвараа хөгжүүлэхүй вэбинар