Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.05.31. Менежерээс манлайлагчид дэвших 7 алхам - Б.Даваасүрэн

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Менежерээс манлайлагчид дэвших 7 алхам вэбинар