Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.06.21. Өөрчлөлтийн сэтгэл зүйг ойлгож амжилтаа ахиулах нь - Ш.Амартүвшин

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Өөрчлөлтийн сэтгэл зүйг ойлгож амжилтаа ахиулах нь вэбинар