Хичээлийн агуулга

 • 1

  2022.06.27. Асуудлаа “lean” зарчмаар шийдвэрлэж, амжилтад дөтөл - Т.Пүрэвхатан

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Асуудлаа “lean” зарчмаар шийдвэрлэж, амжилтад дөтөл вэбинар

  • Саналын хавтгай PPT