Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.09.13. Сургалтын үр өгөөжийг хэрхэн тооцох вэ? - лектор Г.Тэгшбүрэн

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Сургалтын үр өгөөжийг хэрхэн тооцох вэ? вэбинар хичээл