Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.09.27. Көүчлэх чадвар эзэмшиж, ажилтнаа амжилтад хөтлөх аргууд - лектор П.Гандолгор

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулна

    • Көүчлэх чадвар эзэмшиж, ажилтнаа амжилтад хөтлөх аргууд вэбинар хичээл