Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.11.15. Хиймэл оюун ухаанд суурилсан судалгаа хийх арга-лектор Б.Хангал

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Хиймэл оюун ухаанд суурилсан судалгаа хийх арга вэбинар хичээл