Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.11.22. Сошиал маркетингийн стратеги боловсруулах нь-лектор Ц.Анударь

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Сошиал маркетингийн стратеги боловсруулах нь вэбинар хичээл