Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.11.29. Нийгмийн сэтгэлзүйг ойлгож маркетинг хийх тактик-лектор Дөлгөөн

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Нийгмийн сэтгэлзүйг ойлгож маркетинг хийх тактик вэбинар хичээл