Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.12.06. Байгууллагын үсрэнгүй хөгжлийн загвар - лектор Т.Амарсанаа

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Байгууллагын үсрэнгүй хөгжлийн загвар вэбинар