Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.12.13. Орчны өөрчлөлттэй уялдуулан стратегиа тодорхойлох нь - лектор Ц.Оюунжаргал

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Орчны өөрчлөлттэй уялдуулан стратегиа тодорхойлох нь - вэбниар хичээл