Хичээлийн агуулга

 • 1

  2022.12.27. Жижиг дунд компанийн бизнесийн стратеги - лектор Г.Өлзийбуян

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Жижиг дунд компанийн бизнесийн стратеги вэбинар

  • Хичээлийн файл