Хичээлийн агуулга

  • 1

    Өнөөдрийн төлөвлөлт маргаашийн амжилт- лектор Д.Наранцэцэг

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Өнөөдрийн Төлөвлөлт Маргаашийн Амжилт вэбинар