Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.03.07. Total HRM system / ХН МЕНЕЖМЕНТИЙН Нэгдсэн Тогтолцоо - лектор Г.Тэгшбүрэн

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Total HRM system / ХН МЕНЕЖМЕНТИЙН Нэгдсэн Тогтолцоо вэбинар