Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.04.04. Дуудлагын төвөөр бизнесээ бэхжүүлэх нь - лектор Б.Сарантуяа

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Дуудлагын төвөөр бизнесээ бэхжүүлэх нь вэбинар