Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.04.18. Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх аргууд - лектор Г.Эрдэнэгэрэл

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх аргууд вэбинар