Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.05.30. Маркетингийн орчин үеийн хандлагууд - лектор Д.Ганбаатар

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Маркетингийн Стратеги вэбинар