Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.11.01. Брэнд хөгжүүлэлт болон ребрэндийн аргачлал-лектор Б.Мөнгөнсар

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Брэнд хөгжүүлэлт болон ребрэндийн аргачлал вэбинар хичээл