Хичээлийн агуулга

  • 1

    Идэвхжүүлэлтийн бодлого буюу сурталчилгааг зөв хийх арга

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Идэвхжүүлэлтийн бодлого буюу сурталчилгааг зөв хийх арга вэбинар