Хичээлийн агуулга

 • 1

  "ЖДҮ Маркетингдаа гаргадаг 10 алдаа тэдгээрийг хэрхэн засах вэ?" Т.Отгонтамир

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • ЖДҮ Маркетингдаа гаргадаг 10 алдаа тэдгээрийг хэрхэн засах вэ? видео хичээл

  • Подкаст сонсох