Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Имэйлийн зөв зохистой хэрэглээ"

  • Хичээлийн агуулга

  • Танилцуулга

  • Албаны ба хувийн имэйл

  • Имэйлд гарчиг бичих

  • Имэйлийг архивлах

  • Имэйлийг автоматаар шүүх, ангилах

  • Бусад хавтас

  • Имэйлд файл хавсаргах

  • Нууц үгээ хамгаалах

  • Имэйлийг автоматаар шүүх, ангилах

  • Хийсвэр имэйл хаяг ашиглах

  • Имэйлийг автоматаар хувилж илгээх

  • Имэйл жагсаалт үүсгэх, ашиглах

  • Имэйлийн аюулгүй байдал

  • Имэйл жагсаалт гэж юу вэ?

  • Имэйлийг хувилж илгээх

  • Имэйлд гарын үсэг ашиглах

  • inbox-хавтас