Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.02.08 Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө хэрхэн гаргах вэ? - Г.Батханд

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө хэрхэн гаргах вэ? вэбинар