Хичээлийн агуулга

 • 1

  2022.03.15 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ - Лектор Г.Өлзийбуян

  • Багшийн танилцуулга

  • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ вэбинар

  • Хичээлийн агуулга

  • Сургалтын гарын авлага

  • Үйл ажиллагааны журам (жишээ)

  • Үйл ажиллагааны журам (загвар) Системийн зураглал 2 файл татаж авахаар