Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.06.07. Өглөөний цагийг өөртөө үр бүтээлтэй зарцуулах аргачлал - Д.Гэрэлмаа

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Өглөөний цагийг өөртөө үр бүтээлтэй зарцуулах аргачлал вэбинар