Хичээлийн агуулга

  • 1

    2021.09.21 ERP- Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт - Б.Нямцэрэн

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны автоматжуулалт вэбинар хичээл