Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.09.06 Цалингийн системийг бүрэн ойлгох нь - лектор Ш.Баярмагнай

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Цалингийн системийг бүрэн ойлгох нь - вэбинар хичээл