Хичээлийн агуулга

  • 1

    Фэйсбүүк алгоритмд нийцүүлж оновчтой маркетинг хийх нь - Б.Саруулбаяр

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Фэйсбүүк алгоритмд нийцүүлж оновчтой маркетинг хийх нь вэбинар