Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Сайн төсөл амжилтын гараа" Лектор Ц.Өнөржаргал

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Сайн төсөл амжилтын гараа" видео хичээл

  • "Сайн төсөл амжилтын гараа" подкаст