Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Удирдлагын тогтолцоондоо стандарт нэвтрүүлье!" Лектор Д.Отгонбат

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Удирдлагын тогтолцоондоо стандарт нэвтрүүлье!" видео хичээл

  • "Удирдлагын тогтолцоондоо стандарт нэвтрүүлье!" подкаст