Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Цахим шилжилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам" Лектор Н.Баттулга

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Цахим шилжилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам" видео хичээл

  • Подкаст