Хичээлийн агуулга

 • 1

  Бизнесийн өрсөлдөх чадвар - Ц.Өнөржаргал

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Бизнесийн өрсөлдөх чадвар" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Бизнесийн өрсөлдөх чадвар"