Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Байгууллагад ёс зүйт хандлагыг төлөвшүүлэх 5 алхам"

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Байгууллагад ёс зүйт хандлагыг төлөвшүүлэх 5 алхам" видео хичээл

  • "Байгууллагад ёс зүйт хандлагыг төлөвшүүлэх 5 алхам" подкаст