Хичээлийн агуулга

 • 1

  "ERP систем түүний үр өгөөжийг хэрхэн өндөр байлгах вэ?" Лектор Б.Нямцэрэн

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "ERP систем түүний үр өгөөжийг хэрхэн өндөр байлгах вэ?" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "ERP систем түүний үр өгөөжийг хэрхэн өндөр байлгах вэ?"