Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Хямралын үеийн хүний нөөцийн удирдлага" Лектор Ц.Цэцэгмаа

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Хямралын үеийн хүний нөөцийн удирдлага" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Хямралын үеийн хүний нөөцийн удирдлага"