Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Цахим сургалт хэрэгжүүлэх НӨҮ-ХАУ" Лектор Цэцэг-Өлзий.

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Цахим сургалт хэрэгжүүлэх НӨҮ-ХАУ" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Цахим сургалт хэрэгжүүлэх НӨҮ-ХАУ"