Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Хэрэглэгчдэд алсын зайнаас түргэн шуурхай үйлчлэх аргачлалууд" Лектор Б.Сарантуяа

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Хэрэглэгчдэд алсын зайнаас түргэн шуурхай үйлчлэх аргачлалууд" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Хэрэглэгчдэд алсын зайнаас түргэн шуурхай үйлчлэх аргачлалууд"