Хичээлийн агуулга

 • 1

  "CRM" Лектор Б.Батзориг

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Яагаад бизнесүүд CRM хэрэглэх хэрэгтэй вэ?" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Яагаад бизнесүүд CRM хэрэглэх хэрэгтэй вэ?"