Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Багийн нөлөөлөл ба, багийн тоглогчийн чадварыг нэмэгдүүлэх аргууд" Лектор Б.Жавзан

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Багийн нөлөөлөл ба, багийн тоглогчийн чадварыг нэмэгдүүлэх аргууд" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: "Багийн нөлөөлөл ба, багийн тоглогчийн чадварыг нэмэгдүүлэх аргууд"